Koop origineel viagra 100 mg online zonder recept in Nederland (2023)

Viagra origineelEen medicijn is bedoeld om erectiestoornissen te behandelen.Salitarial mannen doen dit probleem waarschijnlijker, maar de ziekte kan zich op elke leeftijd manifesteren vanwege aandoeningen bij het functioneren van prostaat.

Voor het eerst werd het medicijn gepubliceerd onder de farmaceutische naam van het farmaceutische bedrijf Pfizer op de markt.Nadat het patent was verstreken, ontvingen andere organisaties het recht, maar het oorspronkelijke medicijn wordt beschouwd als de meest effectieve optie.

Het product bevatSildenafilHet is een sterk actief ingrediënt dat het werk van bepaalde enzymen blokkeert.U kunt viagra op -Line kopen zonder recept op onze apotheekwebsite voor de beste prijs.

Viagra originele 100 mg

Pakket Preis Pro -pille Opslaan Bonus
100 x 4 gecomprimeerd

38.99

9,75 € € 0 - - Kloppen
100 x 8 gecomprimeerd

78,03 € /

56.99

7,12 € 21,04 € - - Kloppen
100 x 12 gecomprimeerd

116,97 € /

69.09

5,76 € 47,88 € - - Kloppen
100 x 14 gecomprimeerd

€ 136,45 /

84.79

6,06 € 51,66 € + 2 tabletten Kloppen
100 x 22 tabletten

214,4 € /

114.96

5,23 € 99,44 € + 2 tabletten Kloppen
100 x 34 tabletten

€ 331,66 /

155,88

4,58 € 175,78 € + 2 tabletten Kloppen
100 x 48 pillen

€ 468.01 /

197.29

4,11 € 270,72 € + 4 tabletten Kloppen
100 x 64 tabletten

€ 624,05 /

251.57

3,93 € 372,48 € + 4 tabletten Kloppen
100 x 76 pillen

741,15 € /

291.99

3,84 € 449,16 € + 4 tabletten Kloppen
100 x 92 pillen

896,68 € /

345.6

3,76 € 551,08 € + 4 tabletten Kloppen
100 x 120 tabletten

1170,39 € /

447.99

3,73 € 722,4 € + 8 tabletten Kloppen

Origineel recept

Viagra Alleen een arts kan originele viagra voorschrijven.Na een compleet examen kan de arts de volgende ziekten diagnosticeren:

 • Zwak potentieel, erectieproblemen;
 • Erectiestoornissen;
 • Hart- en vaatziekten;
 • Longhypertensie, hoge hartdruk;
 • Prostaat slapsonrome;
 • Hartinsufficiëntie;
 • Lang herstel tussen seksuele relaties.

Originele viagra wordt 1-2 uur na de toediening in werking tot 5 uur.

As Viagra werkt origineel

Sildenafil is een sterke remmer van fosfodiesterase-5 (PDE-5).Dit is een enzym dat ervoor zorgt dat de spieren rond de penis en bloedstroom naar de penis voorkomen.

Na het nemen van de pil vindt het fysiologische proces op natuurlijke wijze plaats.Tijdens seksuele stimulatie (aanraking, lawaai, aroma's, gedachten) stroomt bloed in het liesgebied.

Het moet duidelijk zijn dat Sildenafil de spieren niet direct ontspant.In de hoge concentratie van de actieve stof in het bloed is er meer stikstofmonoxide dat de gewenste genezende eigenschappen heeft.

Viagra origineel

Het type

Er zijn twee opties om de originele viagra - 50 en 100 mg te beheren.Als u na een kleine dosis niet het gewenste effect ontvangt, moet u een specialist raadplegen.Vergezeld van een overdosis.

Hoeveel

Fabrikanten bevelen niet meer aan om viagra te drinken.Kleine (25 mg) doses zijn voorgeschreven mensen die lijden aan ernstige ziekten van het excretiesysteemorganen. 25 mg om de 48 uur is een veilige hoeveelheid voor patiënten die het gebruik van remmerbescherming tijdens HIV -therapie remt.

Operatie Begin

De tablet moet ongeveer een uur voor de beoogde seks worden gedronken.Het effect vindt plaats in 1-2 uur, afhankelijk van het metabolisme en voeding.Als je een grote maaltijd eet voordat je viagra neemt, belandt Sildenafil in zijn bloedcirculatie.

De effecten van sildenafil worden verminderd in combinatie met alcohol.Voor maximale resultaten raden we u aan goed te rusten en alcohol te verlatenEn gebruik andere medicijnen.

Wat moet je nog meer weten voordat je het neemt

Alleen een arts kan zeker zeggen of een man het medicijn moet gebruiken.Viagra verhoogt het risico op hypotensie. Voordat u de cursus start, moet u een arts zorgvuldig onderzoeken.

Na het identificeren van mannelijke impotentie, kunt u medicijnen nemen, maar het is de moeite waard om de voorzorgsmaatregelen te onthouden.Als u problemen heeft met het cardiovasculaire systeem, kan het geneesmiddel een fatale oplossing voor u zijn: het lichaam heeft mogelijk geen stress tijdens seks.

De dosering van

De originele viagra is gemaakt in de vorm van tablets.Het medicijn is dronken met of zonder water.Het is noodzakelijk om het product in de tong te stoppen.Het lost snel op wanneer het met water wordt gecontacteerd.

Na het openen van de blaas moet u de inhoud onmiddellijk accepteren.Patiënten zijn van plan om 100 mg te nemen.

Artsen schrijven meestal een uur vóór seks 50 mg viagra voor in het origineel.Bill rekening houdend met de indicatoren voor individuele intolerantie en de snelheid waarmee het effect is bereikt, kan de hoeveelheid worden verhoogd of verlaagd.De maximale dosis is 100 mg/dag.

interactie

Bepaalde andere medicijnen kunnen de effectiviteit van het gebruik van viagra beïnvloeden.

De combinatie van medicijnen die nodig zijn om pijn op de borst te behandelen is bijzonder belangrijk.Als de situatie verslechtert, moet u onmiddellijk gekwalificeerde medische ondersteuning aanwijzen.

Vergeet niet dat het brengen van het product naar mensen die nitraatbevattende producten gebruiken strikt gecontra-indiceerd is.Het effect van sildenafil.Het is beter om alcoholische dranken te stoppen als je seks wilt hebben.Patiënten lijden aan hoofdpijn, misselijkheid, braken en andere onaangename symptomen.Viagra kan ook het beheer van voertuigen beïnvloeden.

Tegen -indicaties

Originele viagra is een krachtig medicijn om erectiestoornissen te bestrijden.Het moet niet worden gebruikt door mannen jonger dan 18 jaar en mannen op oudere leeftijd die individuele intolerantie hebben voor sildenafil of andere kompressen van de tabletten.

Het is verboden om de remedie te drinken voor mensen die lijden aan ernstige cardiovatieve ziekte en leverziekte.

De receptie is tegen -aangedreven bij vrouwen en mensen jonger dan 18 jaar.

In sommige gevallen is het beter voor de patiënt om aandacht te schenken aan analoog - levitra, cialis, tadalafil.Dit is het medicijn dat dezelfde functie vervult, maar een andere samenstelling heeft.

Mogelijke bijwerkingen

Viagra kan, zoals de meeste medicijnen, verschillende negatieve reacties in het lichaam veroorzaken.Normaal gesproken veroorzaakt sildenafil geen bijwerkingen of is licht, maar in sommige situaties hebben patiënten de volgende symptomen:

 • Allergieën (netelroos, rennende neus, zwelling, ademhalingsmoeilijkheden);
 • Borstpijn;
 • Lange en pijnlijke erectie;
 • Verminderd zicht, vol verlies;
 • Krampen;
 • Hoofdpijn.

Oporttoless advies met een deskundige hulp om de gevolgen te voorkomen.De behandelingsarts zal een volledig medisch medisch onderzoek uitvoeren en alle risico's identificeren.

Overdosis

Het gebruik van grote hoeveelheden viagra verhoogt de kans op bijwerkingen.Beroep van meer dan 100 mg medicatie per dag moet worden besproken met de arts.

behoud

Viagra moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het heeft genomen, kan op jonge leeftijd onomkeerbare gevolgen hebben.De aanbevolen temperatuur is tot +30OC.

Verantwoordelijkheid

Originele viagra is een serieus medicijn dat alleen kan worden gebruikt na een compleet examen.Locatiebeheer is niet verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van klanten die hebben besloten, ongeacht het aannemen van het materiaal.

Het overschot van de aanbevolen doses en het innemen kan heel vaak een negatieve invloed hebben op het functioneren van het lichaam.De beslissing om een ​​product te kopen hangt af van de mogelijkheden van de persoon.We bieden opties van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs en zorgen voor veiligheid en beveiliging en privacy.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6581

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.