Bijsluiter Tadalafil Teva 20 mg en bij Ziva (2023)

PAKKETLIJST: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tadalafil Teva 20 mg filmomhulde tablet

Tadalafil

Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

informatie voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.

Heb je nog vragen? Raadpleeg uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet aan anderen, omdat het alleen aan u is voorgeschreven. Het is mogelijk

anderen schade berokkenen, zelfs als zij dezelfde ziekten hebben als u.

Heeft u last van een van de bijwerkingen genoemd in rubriek 4? Of je krijgt een bijwerking die er niet is

Deze vlieger is? Raadpleeg uw arts of apotheker.

Inhoud van deze brochure

1. Wat is Tadalafil Teva en waarvoor wordt het gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Tadalafil Teva en waarvoor wordt het gebruikt

Tadalafil Teva is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen. Het is

wanneer een man geen erectie kan krijgen of deze niet lang genoeg kan behouden

geschikt voor seksuele activiteiten. Het is aangetoond dat Tadalafil Teva dit doet

De erectie die geschikt is voor seksuele activiteit verbetert aanzienlijk.

Tadalafil Teva bevat de werkzame stof tadalafil, die tot een groep geneesmiddelen behoort

Er wordt melding gemaakt van fosfodiësteraseremmers type 5. Tadalafil Teva helpt na seksuele stimulatie

Ontspan de bloedvaten in de penis, zodat er bloed in uw penis kan stromen. Hieruit volgt één ding

het verbeteren van uw erectie. Tadalafil Teva zal niet werken als u geen erectiestoornissen heeft.

Het is belangrijk

U moet weten dat Tadalafil Teva niet werkt zonder seksuele stimulatie.

Jij en je partner moeten dat doen

Houd er rekening mee dat voorspel noodzakelijk is, net zoals u zou doen als u geen medicijnen tegen erectiestoornissen zou gebruiken

zou gebruiken.

2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

als u allergisch bent voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze stoffen vindt u in de rubriek

6 van deze brochure.

1/8

Gebruik een of andere vorm van organisch nitraat of een lachgaslosmiddel (bijv.

amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen ('nitraten') die voor de behandeling worden gebruikt

Behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Het is bewezen dat Tadalafil Teva dit effect heeft

deze medicijnen. Als u nitraten in welke vorm dan ook gebruikt of als u het niet zeker weet

Als u het gebruikt, vertel dit dan aan uw arts. (Zie de paragraaf “Anderen gebruiken

medicijn?")

U heeft een ernstige hartziekte of u heeft in de afgelopen 90 dagen een hartaanval gehad.

U heeft de afgelopen 6 maanden een beroerte gehad.

U heeft een lage of hoge bloeddruk die niet onder controle kan worden gehouden.

U heeft eerder verlies van gezichtsvermogen gehad als gevolg van anterieure niet-arteriële ischemie

Oogzenuwziekte (NAION), een aandoening die "ooginfarct" wordt genoemd.

U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (dwz pulmonale arteriële hypertensie).

hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (die hoog is).

bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels). PDE5-remmers zoals tadalafil

Er is aangetoond dat Teva het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel versterkt. Als riociguat

of als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts.

Wanneer is speciale voorzichtigheid vereist bij het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem contact op met uw arts voordat u Tadalafil Teva inneemt.

Houd er rekening mee dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening

omdat deze activiteit extra inspanning van je hart vergt. Als u een hartaandoening heeft, vertel het hen dan

zoals uw arts.

Voordat u Tadalafil Teva inneemt, moet u uw arts op de hoogte stellen als u een van de volgende symptomen krijgt:

sikkelcelanemie (afwijking van de rode bloedcellen),

multipel myeloom (beenmergkanker),

leukemie (bloedcelkanker),

vervorming van uw penis,

ernstig leverprobleem

ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of Tadalafil Teva effectief is bij patiënten die:

bekkenoperatie gehad

volledige of gedeeltelijke verwijdering van de prostaat, die de zenuwbanen van de prostaat bevat

een transsectie heeft gehad (radicale prostatectomie waarbij de zenuwen niet worden gespaard).

Als u plotseling een verslechtering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met het gebruik ervan

Neem Tadalafil Teva en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Bij sommigen is na inname van tadalafil plotseling gehoorverlies of gehoorverlies gemeld

patiënt waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct verband houden met tadalafil,

Als dit plotseling gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van Tadalafil Teva en contact opnemen met uw arts

gehoorverlies of gehoorverlies opmerkt.

Tadalafil Teva is niet bedoeld voor vrouwen.

2/8

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Tadalafil Teva mag niet worden ingenomen door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Tadalafil Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat onlangs gedaan of gaat u in de toekomst nog andere geneesmiddelen gebruiken?

misschien binnenkort doen? Vertel het dan aan uw arts.

Gebruik Tadalafil Teva NIET als u al nitraten gebruikt. (Zie: "Gebruik dit geneesmiddel niet

gebruik?")

Tadalafil Teva beïnvloedt sommige geneesmiddelen of kan de manier waarop ze werken beïnvloeden

Tadalafil Teva werkt. Vertel het uw arts of apotheker als u de volgende geneesmiddelen al gebruikt:

alfablokker (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of urinewegproblemen die verband houden met goedaardige ziekten).

voor de behandeling van een vergrote prostaat)

andere geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen,

Riociguat,

5-alfa-reductaseremmer (gebruikt om goedaardige prostaathyperplasie te behandelen),

Geneesmiddelen zoals ketoconazoltabletten (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen) en

proteaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van AIDS- of HIV-infecties,

fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om epilepsie te behandelen),

Rifampicine, Erytromycine, Claritromycine of Itraconazol,

medicijnen tegen erectiestoornissen.

Waar moet bij drinken en alcohol rekening mee worden gehouden?

Voor informatie over de effecten van alcoholgebruik, zie rubriek 3. Grapefruitsap kan effecten hebben

hoe goed werkt Tadalafil Teva en moet met voorzichtigheid worden ingenomen. Vraag het uw arts

Meer informatie vindt u hier.

vruchtbaarheid

Bij de behandelde honden was er minder spermaproductie in de testikels. Afname

Bij sommige mannen werd ook sperma waargenomen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten tot een tekort leiden

geen vruchtbaarheid.

controle en beheer van machines

Sommige mannen hebben gemeld dat ze Tadalafil Teva in klinische onderzoeken gebruikten

Duizeligheid. Controleer zorgvuldig hoe u op de tabletten reageert voordat u gaat autorijden of autorijden

bediend door een machine.

Tadalafil Teva bevat lactose in natrium

Raadpleeg uw arts als u weet dat u een suikerintolerantie heeft

Vertel het uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat daarom minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet

in wezen "natriumvrij".

3/8

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Weet u niet zeker of dit het juiste geval is?

Gebruik? Raadpleeg uw arts of apotheker.

Tadalafil Teva Tabletten zijn uitsluitend voor oraal gebruik door mannen.

Dosering eenmaal per dag

Von

aanbevolen dosis

is één keer per dag

5 mg

(komt overeen met een

kwart tablet)

elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip ingenomen. Uw arts kan afhangen van uw antwoord hierop

Pas de dosis Tadalafil Teva aan naar 2,5 mg. Het wordt gegeven als een tablet van 2,5 mg.

Neem Tadalafil Teva niet vaker dan één keer per dag in.

Het eenmaal daags innemen van Tadalafil Teva kan gunstig zijn voor mannen die tweemaal daags een baby verwachten

Een week of langer seksueel actief zijn. Als u Tadalafil Teva eenmaal per dag inneemt, neem dan beide

Tijd van 24 uur per dag om een ​​erectie te krijgen tijdens seksuele stimulatie.

Dosering op aanvraag

Aanbevolen startdosis

is een tablet van 10 mg (equivalent aan a

tablet doormidden)

voor

seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis voor u te zwak is, kan de arts de dosis verhogen

20

mg

(antwoorden

tablet).

U kunt de dosis minstens 30 minuten vóór seksuele activiteit innemen

nemen.

Tadalafil Teva is effectief tot 36 uur na inname van een dosis.

Gebruik doses van 10 mg en 20 mg niet vaker dan één keer per dag. Ze zijn bedoeld voor

Gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en wordt niet aanbevolen voor continu dagelijks gebruik

gebruik.

Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil Teva niet werkt zonder seksuele stimulatie. jij en de jouwe

Uw partner moet weten dat voorspel noodzakelijk is, net zoals u zou weten als u er geen geneesmiddel voor zou hebben

erectiestoornissen.

Alcoholgebruik kan uw vermogen om een ​​erectie te krijgen verminderen en uw erectiestoornissen vergroten

tijdelijk de bloeddruk verlagen. Als u Tadalafil Teva heeft gebruikt of van plan bent dit te doen

Vermijd daarom overmatig drinken (bloedalcoholgehalte 0,08% of meer).

kan het risico op duizeligheid bij het staan ​​vergroten.

soort administratie

Afhankelijk van uw doseringsschema (eenmalig).

Dagelijks

von

vraag)

het kunnen pillen zijn

verdeeld in kwartalen (eenmaal

Dagelijks)

ili pola (op

vraag).

Tadalafil Teva is voor oraal gebruik en kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Slik de tablet of een deel ervan door met een beetje water.

Verdeel de tablet in vieren (bevat 5 mg tadalafil).

een keer per dag

Dosering)

Plaats de tablet erop met de breuklijn naar boven

een harde, vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafelblad).

Druk kort met uw duim (of wijsvinger) op de knop.

Kerf de bovenkant van de tablet in totdat deze in vier stukken splitst

valt in gelijke delen uiteen.

4/8

Splits de tablet in tweeën (bevat 10 mg tadalafil voor dosering).

Vraag

)

Plaats de tablet erop met de breuklijn naar boven

een harde, vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafelblad).

Plaats de duimen (of wijsvingers) van beide handen

tegelijkertijd aan de linker- en rechterkant van de kortere

breekbare tabletrand.

Gebruik beide duimen (of wijsvingers) om te drukken

linker- en rechterkant aan de buitenkant van de tablet

totdat het in twee gelijke delen uiteenvalt.

Als u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen

Als u meer van Tadalafil Teva heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Apothekers of het antigifcentrum (070/245.245). Er kunnen bijwerkingen optreden zoals beschreven in de rubriek

4.

Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?

Als u Tadalafil Teva eenmaal per dag inneemt, neem uw dosis dan in zodra u eraan denkt, maar ga ermee door

Er is geen dubbele dosis om een ​​gemiste pil in te halen. Tadalafil Teva mag NIET vaker dan één keer worden ingenomen

per dag nemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of

apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen begrijpt het

maken. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild tot matig.

Als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel

en ga dan onmiddellijk naar de dokter:

Allergische reacties, waaronder huiduitslag (frequentie komt niet vaak voor).

Pijn op de borst - gebruik geen nitraten, zoek onmiddellijk medische hulp (zelden).

Priapisme, langdurige en mogelijk pijnlijke erectie na inname van tadalafil (treedt op).

zelden). Als u een dergelijke erectie heeft en deze langer dan 4 uur aanhoudt, neem deze dan onmiddellijk in

raadpleeg uw arts.

Plotseling verlies van gezichtsvermogen (zeldzaam).

Andere bijwerkingen die zijn gemeld zijn onder meer:

Vaak

(komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

5/8

Hoofdpijn

rugpijn

Spierpijn

pijn in armen en benen

spoelen in het gezicht

Verstopte neus

problemen met de spijsvertering

Soms

(treedt op bij 1 tot 10 patiënten per 1.000)

duizeligheid

buikpijn

misselijkheid

braaksel

reflux

wazig zicht

pijn in de ogen

ademhalingsproblemen

de aanwezigheid van bloed in de urine

langdurige erectie

hartkloppingen, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk

neusbloedingen en oorsuizen

Zwelling van de handen, voeten of enkels en vermoeidheid.

Zelden

(treedt op bij 1 tot 10 patiënten per 10.000)

flauw vallen

krampen

tijdelijk geheugenverlies

zwelling van de oogleden, rode ogen, plotselinge doofheid of gehoorverlies en netelroos

(rode vlekken die jeuken op het huidoppervlak)

bloeden uit de penis

De aanwezigheid van bloed in het sperma

toegenomen zweten.

Zeldzame gevallen van een hartaanval en beroerte zijn ook gemeld bij mannen die Tadalafil Teva gebruiken. De

De meeste van deze mannen hadden hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel gebruikten.

Gedeeltelijke, tijdelijke of permanente achteruitgang of verlies

Zicht in één of beide ogen.

Enkele andere bijwerkingen

zich

zelden

kwam voor bij mannen die Tadalafil Teva gebruikten

niet waargenomen in klinische onderzoeken:

migraine

gezichtszwelling

ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht en de keel veroorzaakt

ernstige uitslag

bepaalde aandoeningen die verband houden met de bloedtoevoer naar de ogen

hartritmestoornissen

6/8

Angina

plotselinge hartdood.

De bijwerking duizeligheid werd vaker gemeld bij mannen ouder dan 75 jaar die Tadalafil Teva gebruikten.

Diarree werd vaker gemeld bij mannen ouder dan 65 jaar die Tadalafil Teva gebruikten.

bijwerkingen melden

Als u bijwerkingen constateert, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor

Mogelijke bijwerkingen die niet in deze instructie staan ​​vermeld.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Federaal Geneesmiddelenbureau

Gezondheidsproducten - Afdeling Toezicht - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou - Website:

www.fagg.be – E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te doen

Lees meer over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. Je vindt het op de verpakking en op

Blisterverpakking na "EXP". Er is een maand en een jaar. Het is de laatste dag van deze maand

uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gooi medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de prullenbak. vraag het jouwe

Vertel uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt

Bij een juiste afvoer worden ze vakkundig vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Welke ingrediënten bevat dit geneesmiddel?

-

De werkzame stof in dit geneesmiddel is tadalafil.

Elke tablet van 20 mg met 20 mg tadalafil.

-

-

Hulpstoffen zijn lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon,

crospovidon en natriumstearylfumaraat.

De filmcoating bestaat uit polyvinylalcohol, macrogol, titaniumdioxide (E171), talk en geel

ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Tadalafil Teva er uit en de inhoud van de verpakking

Tadalafil Teva 20 mg is een oker tot gele, ovale filmomhulde tablet. heeft een kant

kruis lijn. “20” is gegraveerd op de andere kant van de tablet. Lengte: 15,0 mm, breedte:

9,0 mm.

De tablet kan in twee of vier gelijke doses worden verdeeld.

7/8

Tadalafil Teva is verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 of 56 stuks.

Filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen of 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1 of 36x1 filmomhulde tabletten

in geperforeerde eenheidsdosisverpakkingen.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt verkrijgbaar zijn.

Goedkeuringshouder en fabrikant

vergunninghouder

Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Fabrikant

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Pallagi

uit 13, H-4042, Hongarije

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Engleska

koninkrijk

TEVA PHARMA B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

Teva Operations Polen Sp. z o.o. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Krakau, Polen

Teva Pharma S.L.U, C/C, nr. 4, Malpica Industriepark, 50016 Zaragoza, Spanje

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland

Mercle GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Duitsland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Kroatië

Actavis International Ltd., Tower Business Centre, 2. Etage, Tower Street, Swatar BKR4013, Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgarije

registratienummers

PVC/ACLAR/PVC – ALU- van PVC/ACLAR/PVdC/PVC – ALU blisterverpakkingen: BE475600

OPA/aluminium/PVC/aluminium-Blisterverpackungen: BE475617

verzendmethode

Voorgeschreven medicijnen.

Dit geneesmiddel is in de EER-lidstaten geregistreerd onder de volgende namen:

AT, FI:

Tadalafil-ratiopharm

BE, CZ, DK, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SE:

Tadalafil Teva

DE, LU:

Tadalafil-ratiopharm

ES:

Tadalafil Teva

Personeelszaken:

Tadalafil blijft drijven

HU:

Tadalafil Actavis

VERENIGD KONINKRIJK:

Tadalafil

Deze brochure is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2020.

8/8

Tadalafil Teva 20 mg filmomhulde tablet
Tadalafil
Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u
informatie voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.
Heb je nog vragen? Raadpleeg uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet aan anderen, omdat het alleen aan u is voorgeschreven. Het is mogelijk
anderen schade berokkenen, zelfs als zij dezelfde ziekten hebben als u.
Heeft u last van een van de bijwerkingen genoemd in rubriek 4? Of je krijgt een bijwerking die er niet is
Deze vlieger is? Raadpleeg uw arts of apotheker.
Inhoud van deze brochure
1. Wat is Tadalafil Teva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie
1. Wat is Tadalafil Teva en waarvoor wordt het gebruikt
Tadalafil Teva is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen. Het is
wanneer een man geen erectie kan krijgen of deze niet lang genoeg kan behouden
geschikt voor seksuele activiteiten. Het is aangetoond dat Tadalafil Teva dit doet
De erectie die geschikt is voor seksuele activiteit verbetert aanzienlijk.
Tadalafil Teva bevat de werkzame stof tadalafil, die tot een groep geneesmiddelen behoort
Er wordt melding gemaakt van fosfodiësteraseremmers type 5. Tadalafil Teva helpt na seksuele stimulatie
Ontspan de bloedvaten in de penis, zodat er bloed in uw penis kan stromen. Hieruit volgt één ding
het verbeteren van uw erectie. Tadalafil Teva zal niet werken als u geen erectiestoornissen heeft.
Het is belangrijk
U moet weten dat Tadalafil Teva niet werkt zonder seksuele stimulatie.Jij en je partner moeten dat doen
Houd er rekening mee dat voorspel noodzakelijk is, net zoals u zou doen als u geen medicijnen tegen erectiestoornissen zou gebruiken
zou gebruiken.
2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
als u allergisch bent voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze stof vindt u in de rubriek
6 van deze brochure.
amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen ('nitraten') die voor de behandeling worden gebruikt
Behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Het is bewezen dat Tadalafil Teva dit effect heeft
deze medicijnen. Als u nitraten in welke vorm dan ook gebruikt of als u het niet zeker weet
Als u het gebruikt, vertel dit dan aan uw arts. (Zie de paragraaf “Anderen gebruiken
medicijn?')
U heeft een ernstige hartziekte of u heeft in de afgelopen 90 dagen een hartaanval gehad.
U heeft de afgelopen 6 maanden een beroerte gehad.
U heeft een lage of hoge bloeddruk die niet onder controle kan worden gehouden.
U heeft eerder verlies van gezichtsvermogen gehad als gevolg van anterieure niet-arteriële ischemie
Oogzenuwziekte (NAION), een aandoening die "ooginfarct" wordt genoemd.
U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (dwz pulmonale arteriële hypertensie).
hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (die hoog is).
bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels). PDE5-remmers zoals tadalafil
Er is aangetoond dat Teva het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel versterkt. Als riociguat
of als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts.
Wanneer is speciale voorzichtigheid vereist bij het gebruik van dit geneesmiddel?
Neem contact op met uw arts voordat u Tadalafil Teva inneemt.
Houd er rekening mee dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening
omdat deze activiteit extra inspanning van je hart vergt. Als u een hartaandoening heeft, vertel het hen dan
zoals uw arts.
Voordat u Tadalafil Teva inneemt, moet u uw arts op de hoogte stellen als u een van de volgende symptomen krijgt:
sikkelcelanemie (afwijking van de rode bloedcellen),
multipel myeloom (beenmergkanker),
leukemie (bloedcelkanker),
vervorming van uw penis,
ernstig leverprobleem
ernstig nierprobleem.
Het is niet bekend of Tadalafil Teva effectief is bij patiënten die:
bekkenoperatie gehad
volledige of gedeeltelijke verwijdering van de prostaat, die de zenuwbanen van de prostaat bevat
een transsectie heeft gehad (radicale prostatectomie waarbij de zenuwen niet worden gespaard).
Als u plotseling een verslechtering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met het gebruik ervan
Neem Tadalafil Teva en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Bij sommigen is na inname van tadalafil plotseling gehoorverlies of gehoorverlies gemeld
patiënt waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct verband houden met tadalafil,
Als dit plotseling gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van Tadalafil Teva en contact opnemen met uw arts
gehoorverlies of gehoorverlies opmerkt.
Tadalafil Teva is niet bedoeld voor vrouwen.
Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Tadalafil Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat onlangs gedaan of gaat u in de toekomst nog andere geneesmiddelen gebruiken?
misschien binnenkort doen? Vertel het dan aan uw arts.
Gebruik Tadalafil Teva NIET als u al nitraten gebruikt. (Zie: "Gebruik dit geneesmiddel niet
gebruik?')
Tadalafil Teva beïnvloedt sommige geneesmiddelen of kan de manier waarop ze werken beïnvloeden
Tadalafil Teva werkt. Vertel het uw arts of apotheker als u de volgende geneesmiddelen al gebruikt:
alfablokker (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of urinewegproblemen die verband houden met goedaardige ziekten).
voor de behandeling van een vergrote prostaat)
andere geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen,
Riociguat,
5-alfa-reductaseremmer (gebruikt om goedaardige prostaathyperplasie te behandelen),
Geneesmiddelen zoals ketoconazoltabletten en (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen) en
proteaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van AIDS- of HIV-infecties,
fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om epilepsie te behandelen),
Rifampicine, Erytromycine, Claritromycine of Itraconazol,
medicijnen tegen erectiestoornissen.
Waar moet bij drinken en alcohol rekening mee worden gehouden?
Voor informatie over de effecten van alcoholgebruik, zie rubriek 3. Grapefruitsap kan effecten hebben
hoe goed werkt Tadalafil Teva en moet met voorzichtigheid worden ingenomen. Vraag het uw arts
Meer informatie vindt u hier.
vruchtbaarheid
Bij de behandelde honden was er minder spermaproductie in de testikels. Afname
Bij sommige mannen werd ook sperma waargenomen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten tot een tekort leiden
geen vruchtbaarheid.
controle en beheer van machines
Sommige mannen hebben gemeld dat ze Tadalafil Teva in klinische onderzoeken gebruikten
Duizeligheid. Controleer zorgvuldig hoe u op de tablet reageert voordat u gaat autorijden of autorijden
bediend door een machine.
Tadalafil Teva bevat lactose in natrium
Raadpleeg uw arts als u weet dat u een suikerintolerantie heeft
Vertel het uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat daarom minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet
in wezen "natriumvrij".
Bijsluiter Tadalafil Teva 20 mg en bij Ziva (1)
Bijsluiter Tadalafil Teva 20 mg en bij Ziva (2)
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Weet u niet zeker of dit het juiste geval is?
Gebruik? Raadpleeg uw arts of apotheker.
Tadalafil Teva tabletten en tabletten zijn uitsluitend voor oraal gebruik door mannen.
Dosering eenmaal per dag
Von
aanbevolen dosisis één keer per dag
5 mg(komt overeen met een
een kwart tablet)
elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip ingenomen. Uw arts kan afhangen van uw antwoord hierop
Pas de dosis Tadalafil Teva aan naar 2,5 mg. Het wordt gegeven als een tablet van 2,5 mg.
Neem Tadalafil Teva niet vaker dan één keer per dag in.
Tadalafil Teva eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die tweemaal daags tellen
Een week of langer seksueel actief zijn. Als u Tadalafil Teva eenmaal per dag inneemt, neem dan beide
Tijd van 24 uur per dag om een ​​erectie te krijgen tijdens seksuele stimulatie.
Dosering op aanvraag
Aanbevolen startdosisis een tablet van 10 mg (equivalent aan a
snijd de tablet doormidden) voor
seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis voor u te zwak is, kan de arts de dosis verhogen
20
mg
(antwoorden
tablet). U kunt de dosis minstens 30 minuten vóór seksuele activiteit innemen
nemen.
Tadalafil Teva is effectief tot 36 uur na inname van een dosis.
Gebruik doses van 10 mg en 20 mg niet vaker dan één keer per dag. Ze zijn bedoeld voor
Gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en wordt niet aanbevolen voor continu dagelijks gebruik
gebruik.
Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil Teva niet werkt zonder seksuele stimulatie. jij en de jouwe
Uw partner moet weten dat voorspel noodzakelijk is, net zoals u zou weten als u er geen geneesmiddel voor zou hebben
erectiestoornissen.
Alcoholgebruik kan uw vermogen om een ​​erectie te krijgen verminderen en uw erectiestoornissen vergroten
tijdelijk de bloeddruk verlagen. Als u Tadalafil Teva heeft gebruikt of van plan bent dit te doen
Vermijd daarom overmatig drinken (bloedalcoholgehalte 0,08% of meer).
kan het risico op duizeligheid bij het staan ​​vergroten.
soort administratie
Afhankelijk van uw doseringsschema (een keer per dagvonVraag) kan een tablet worden en
verdeeld in kwartalen (een keer per dag) of de helft (Vraag).
Tadalafil Teva is voor oraal gebruik en kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Slik de tablet of een deel ervan door met een beetje water.
Von
Verdeel de tablet in vieren (bevat 5 mg tadalafil).e een keer per dagDosering)
Plaats de tablet erop met de breuklijn naar boven
een harde, vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafelblad).
Druk kort met uw duim (of wijsvinger) op de knop.
Kerf de bovenkant van de tablet in totdat deze in vier stukken splitst
valt in gelijke delen uiteen.
Bijsluiter Tadalafil Teva 20 mg en bij Ziva (3)
Bijsluiter Tadalafil Teva 20 mg en bij Ziva (4)
Von
Splits de tablet in tweeën (bevat 10 mg tadalafil voor dosering).O p verzoek)
Plaats de tablet erop met de breuklijn naar boven
een harde, vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafelblad).
Plaats de duimen (of wijsvingers) van beide handen
tegelijkertijd aan de linker- en rechterkant van de kortere
breekbare tabletrand.
Gebruik beide duimen (of wijsvingers) om te drukken
linker- en rechterkant aan de buitenkant van de tablet
totdat het in twee gelijke delen uiteenvalt.
Als u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen
Als u meer van Tadalafil Teva heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Apothekers of het antigifcentrum (070/245.245). Er kunnen bijwerkingen optreden zoals beschreven in de rubriek
4.
Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?
Als u Tadalafil Teva eenmaal per dag inneemt, neem uw dosis dan in zodra u eraan denkt, maar ga ermee door
Er is geen dubbele dosis om een ​​gemiste pil in te halen. Tadalafil Teva mag NIET vaker dan één keer worden ingenomen
per dag nemen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen begrijpt het
maken. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild tot matig.
Als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel
en ga dan onmiddellijk naar de dokter:
Allergische reacties, waaronder huiduitslag (frequentie komt niet vaak voor).
Pijn op de borst - gebruik geen nitraten, zoek onmiddellijk medische hulp (zelden).
Priapisme, langdurige en mogelijk pijnlijke erectie na inname van tadalafil (treedt op).
zelden). Als u een dergelijke erectie heeft en deze langer dan 4 uur aanhoudt, neem deze dan onmiddellijk in
raadpleeg uw arts.
Plotseling verlies van gezichtsvermogen (zeldzaam).
Andere bijwerkingen die zijn gemeld zijn onder meer:
Vaak(komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)
Soms(treedt op bij 1 tot 10 patiënten per 1.000)
duizeligheid
buikpijn
misselijkheid
braaksel
reflux
wazig zicht
pijn in de ogen
ademhalingsproblemen
de aanwezigheid van bloed in de urine
langdurige erectie
hartkloppingen, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk
neusbloedingen en oorsuizen
Zwelling van de handen, voeten of enkels en vermoeidheid.
Zelden(treedt op bij 1 tot 10 patiënten per 10.000)
flauw vallen
krampen
tijdelijk geheugenverlies
zwelling van de oogleden, rode ogen, plotselinge doofheid of gehoorverlies en netelroos
(rode vlekken die jeuken op het huidoppervlak)
bloeden uit de penis
De aanwezigheid van bloed in het sperma
toegenomen zweten.
Zeldzame gevallen van een hartaanval en beroerte zijn ook gemeld bij mannen die Tadalafil Teva gebruiken. De
De meeste van deze mannen hadden hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel gebruikten.
Gedeeltelijke, tijdelijke of permanente achteruitgang of verlies
Zicht in één of beide ogen.
Enkele andere bijwerkingenzich
zeldenkwam voor bij mannen die Tadalafil Teva gebruikten
werden niet waargenomen tijdens klinische onderzoeken en omvatten:
migraine
gezichtszwelling
ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht en de keel veroorzaakt
ernstige uitslag
bepaalde aandoeningen die verband houden met de bloedtoevoer naar de ogen
hartritmestoornissen
De bijwerking duizeligheid werd vaker gemeld bij mannen ouder dan 75 jaar die Tadalafil Teva gebruikten.
Diarree werd vaker gemeld bij mannen ouder dan 65 jaar die Tadalafil Teva gebruikten.
bijwerkingen melden
Als u bijwerkingen constateert, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
Mogelijke bijwerkingen die niet in deze instructie staan ​​vermeld.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Federaal Geneesmiddelenbureau
Gezondheidsproducten - Afdeling Toezicht - Postbus 97 - B-1000 Brussel Madou - Website:
www.fagg.be – E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te doen
Lees meer over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. Je vindt het op de verpakking en op
Blister na "EXP". Er is een maand en een jaar. Het is de laatste dag van deze maand
uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gooi medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de prullenbak. vraag het jouwe
Vertel uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt
Bij een juiste afvoer worden ze vakkundig vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie
Welke ingrediënten bevat dit geneesmiddel?
-
De werkzame stof in dit geneesmiddel is tadalafil.
Elke tablet van 20 mg met 20 mg tadalafil.
- Hulpbestanddelen van dit geneesmiddel zijn lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon,
crospovidon en natriumstearylfumaraat.
- De filmomhulling bestaat uit poly(vinylalcohol), macrogol, titaniumdioxide (E171), talk en geel
ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Tadalafil Teva er uit en de inhoud van de verpakking
Tadalafil Teva 20 mg is een oker tot gele, ovale filmomhulde tablet. heeft een kant
kruis lijn. “20” is gegraveerd op de andere kant van de tablet. Lengte: 15,0 mm, breedte:
9,0 mm.
De tablet kan in twee of vier gelijke doses worden verdeeld.
Het is mogelijk dat niet alle vermelde verpakkingsgrootten op de markt verkrijgbaar zijn.
Goedkeuringshouder en fabrikant
vergunninghouder
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikant
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Pallagi
uit 13, H-4042, Hongarije
TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Engleska
koninkrijk
TEVA PHARMA B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Teva Operations Polen Sp. z o.o. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Krakau, Polen
Teva Pharma S.L.U, C/C, nr. 4, Malpica Industriepark, 50016 Zaragoza, Spanje
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland
Mercle GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Duitsland
PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Kroatië
Actavis International Ltd., Tower Business Centre, 2. Etage, Tower Street, Swatar BKR4013, Malta
Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgarije
registratienummers
PVC/ACLAR/PVC ALU of PVC/ACLAR/PVdC/PVC ALU blisterverpakkingen: BE475600
OPA/aluminium/PVC/aluminium-Blisterverpackungen: BE475617
verzendmethode
Voorgeschreven medicijnen.
Dit geneesmiddel is in de EER-lidstaten geregistreerd onder de volgende namen:
AT, FI:
Tadalafil-ratiopharm
BE, CZ, DK, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SE:
Tadalafil Teva
DE, LU:
Tadalafil-ratiopharm
ES:
Tadalafil Teva
Personeelszaken:
Tadalafil blijft drijven
HU:
Tadalafil Actavis
VERENIGD KONINKRIJK:
Tadalafil
Deze brochure is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2020.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6826

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.